کلید واژه: "ارسال پست جدید"

ارسال مطلب (پست) جدید

افزودن محتویات به وبلاگنوشتن مطلب یا پست جدیدبا امکانات جدیدی که به نرم افزرا مدیریت اطلاعات وبلاگ افزوده شده است شما می توانید علاوه بر متن، به ارسال صوت، فیلم و تصویر بر روی وبلاگ خود اقدام کنید.الف. افزودن متنبرای این که شما یک نوشته را بر روی… بیشتر »
 
نوروز 98