کلید واژه: "ارسال نظر"

نوشتن آدرس وبلاگ هنگام ارسال نظر

هدف اصلی از ارسال نظر در سایت و وبلاگ ها، بیان دیدگاه های خواننده نسبت به مطلب منتشر شده است. هنگام ارسال نظر، معمولاً بخش دیگری نیز قرار دارد تا ضمن نوشتن نظر، پل ارتباطی با نظردهنده و همچنین اگر صاحب سایت یا وبلاگی است، نوشته شود تا در صورت نیاز، مدیر… بیشتر »

نظر در وبلاگ نویسی حرفه ای

یکی از امکانات قابل توجه و موثر در پیشرفت کمی و کیفی وبلاگ، امکان ارسال نظر برای مطالب است. در کوثر بلاگ  این ابزار با تنظیمات و همراهی ویژگی های پیشرفته ای همراه است. برای آشنایی با ویژگی های فنی و محتوایی نظرات در وبلاگ نویسی حرفه ای با ما همراه… بیشتر »