کلید واژه: "آموزش ورود به وبلاگ"

راهنمای ورود به وبلاگ

راهنمای ورود به وبلاگ (بعد از تغییرات جدید سامانه یکپارچه احراز هویت) باتوجه به پیاده سازی سامانه یکپارچه احراز هویت مرکزی برای تمامی سامانه های حوزه های علمیه خواهران، تمامی طلاب، کادر و اساتید که نام کاربری آن ها در کوثربلاگ، کد ملی ایشان بوده است،… بیشتر »