کلید واژه: "کوتاه کردن لینک"

کوتاه کردن لینک برای اشتراک گذاری مطلب

    کوتاه کردن لینک برای اشتراک گذاری مطلب بیشتر »

تکنیک استفاده از لینک کوتاه مطلب

  با توجه به اینکه در برخی از شبکه های اجتماعی محدودیت فضا وجود دارد، طبیعی است که ترجیح دهید به جای اینکه بخش بزرگی از پیام خود را به یک لینک با پنجاه یا شصت کاراکتر اختصاص دهید، آن را کوتاه کنید و مورد استفاده قرار دهید. در این خصوص برخی از وب سایت ها… بیشتر »