کلید واژه: "پوسته ساده"

تغییرات پوسته "ساده"

پیش از این چندین قالب با نام “پوسته ساده” وجود داشت که همه مشابه هم بودند و فقط رنگ بندی آن ها با هم متفاوت بود و کاربر می توانست قالب مورد نظر را با رنگ دلخواهش انتخاب کند. در تغییرات جدید، فقط یک “پوسته ساده” داریم و رنگ بندی… بیشتر »