کلید واژه: "معیارهای امتیازدهی وبلاگ"

نوشتن کلیدواژه، معیار جدید امتیازدهی به وبلاگ ها

برای امتیازدهی و رتبه بندی روزانه وبلاگ ها، تاکنون معیارهای تعداد مطالب، تعداد روزهای حضور در وبلاگ، تعداد مطالب منتخب، تعداد بازدید، نظرات دریافتی و آراء بازدیدکنندگان، هر کدام با ضرایب مشخص لحاظ می شد. از این هفته، کلیدواژه های مطلب نیز به معیارهای… بیشتر »