کلید واژه: "مدیریت تب جدید مرورگراج"

چند ویژگی ویندوز 10 و مرورگر اج!

2- تغییر اندازه منوی استارت شما می توانید منوی استارت را هر اندازه که خواستید تغییر اندازه دهید. آنقدر کوچک کنید که گوشه ای از صفحه را بگیرد یا آن را به اندازه کل دسکتاپ بزرگ نمایید. فقط کافی است صفحه را از گوشه ها بکشید. -----------  7- به همه نرم… بیشتر »