کلید واژه: "سبک ها در برنامه ورد"

ایجاد سبک برای تصاویر در برنامه word

مقدمه: گاهی نیاز می شود تعدادی تصویر با فرمت یکسان در فایل متنی خود در فواصل زمانی مختلف ایجاد نمایید. در برنامه ورد امکان ایجاد یک سبک برای تصاویر وجود ندارد اما می توانید کلیه تنظیمات مربوط به یک عکس را تحت یک نام ذخیره کرده و از آن برای تمامی عکس ها… بیشتر »