کلید واژه: "ساخت لینک"

آموزش لینک کردن (لینک درون متنی)

آدرس مقصد خود را از نوار آدرس مرورگرتان کپی کرده و جایی که میخواهید به خواننده معرفیش کنید paste نمائید .ولی این کار منطقاً اشتباه است ! بیشتر »
 
خبرگزاری کوثرنیوز