کلید واژه: "رفرنس دهی در برنامه ورد"

رفرنس دهی و فهرست منابع اتوماتیک در برنامه word

مقدمه: اگر تجربه کار پژوهشی داشته باشید حتما رفرنس دهی و نوشتن لیست منابع را تجربه نموده اید.از نسخه 2007 و بالاتر در برنامه ورد امکان ایجاد رفرنس و فهرست منابع اتوماتیک هم  وجود دارد. که علاوه بر سهولت کار مزایای زیادی دارد. برای آشنایی با این امکان با… بیشتر »