کلید واژه: "تغییر رمز"

فراموشی کلمه عبور و دریافت رمز جدید

شايد براي شما هم اتفاق افتاده است كه رمز خود را فراموش كرده ايد و براي ورود به ميزكار خود دچار مشكل شده ايد براي آشنايي با چگونگي تعريف رمز جديد در اين آموزش با ما همراه باشيد. ابتدا گزينه فراموشي رمز را كليك كنيد بیشتر »