کلید واژه: "آموزش و پشتیبانی کوثر بلاگ"

توضیح <meta> چیست؟

توضیح <meta> چیست؟ توضیح meta : در بخش توصیفات، می توانید توضیحات مختصری در مورد این مطلب خود بنویسید تا <Meta> موتورهای جستجو این عبارت را ذیل عنوان مطلب شما در نتایج خود نشان دهند. پس سعی کنید توصیف جذاب و مناسبی برای مطلب خود در حد دو خط… بیشتر »
 
نوروز 98