آرشیو برای: "خرداد 1393"

پارتی‌بازی کنید

به خوانندگان‌تان یک لیست کوتاه از چیزهایی که فکر می‌کنید بهتر است ببینند یا بشنوند یا بخوانند بدهید و در یکی دوجمله آن‌ها را تعریف کنید. این چیزها می‌توانند کتاب‌ها، فیلم‌ها یا آهنگ‌هایی باشند که روی شما تاثیر گذاشته‌اند. می‌توانید با لیست کردن سه… بیشتر »

هیچ کس اهمیت نمی‌دهد شما ناهار چی خوردید- فصل اول: پانزده دقیقه وقت دارید؟

اگر پست قبلی این سری را نخوانده‌اید، اینجا می‌توانید آن را پیدا کنید. خب هیچ ایده‌ای ندارید و فقط چند دقیقه‌ای وقت دارید که یک پست بنویسید. این بیست ایده می‌تواند الگوی زبانی شما برای نوشتن پستهای کوتاه و شیرین باشد: یک: اربابی معظم شوید!… بیشتر »