موضوع: "آموزش های ویدیویی"

آموزش ویدیویی "ایجاد وبلاگ در کوثر بلاگ از طریق کوثرنت"

دریافت ویدیو

پس از دریافت ویدیو، جهت پخش روی سیستم می توانید از نرم افزار VLC Player استفاده کنید.

آموزش ویدیویی "تغییر پوسته وبلاگ"

آموزش ویدیویی "نمایش و تغییر آدرس مطلب"

دریافت ویدیو

آموزش ویدیویی بخش "صفحه شخصی"

دریافت ویدیو

آموزش ویدیویی بخش "اجزای وبلاگ"

دریافت ویدیو

آموزش ویدیویی بخش "پیام ها"

دریافت ویدیو

 
خبرگزاری کوثرنیوز