موضوع: "آموزش های ویدیویی"

کلمات کلیدی برای نام وبلاگ

دریافت ویدیو

پس از دریافت ویدیو، جهت پخش روی سیستم می توانید از نرم افزار VLC Player استفاده کنید.

تنظیمات پوسته وبلاگ

دریافت ویدیو

پس از دریافت ویدیو، جهت پخش روی سیستم می توانید از نرم افزار VLC Player استفاده کنید.

تغییر پوسته وبلاگ

دریافت ویدیو

پس از دریافت ویدیو، جهت پخش روی سیستم می توانید از نرم افزار VLC Player استفاده کنید.

آموزش نصب نرم افزار TeamViewer

TeamViewer یک برنامه کنترل از راه دور رایانه مبنی بر شبکه اینترنت و یا شبکه داخلی می‌باشد.

در واقع نرم افزار TeamViewer اجازه می دهد که افراد از راه دور و از طریق اینترنت بتوانند به کامیپوتر شما دسترسی پیدا کنند. هدف از ارائه این نرم افزار افرادی هستند که در سیستم خود مشکلی دارند و قصد دارند فرد مطمئن دیگری از راه دور اقدام به رفع مشکل و راهنمایی آنان نماید. آموزش نصب این برنامه را در ادامه مطلب پیگیری نمایید.

ادامه »

صفحه بندی یک مطلب

دریافت ویدیو

پس از دریافت ویدیو، جهت پخش روی سیستم می توانید از نرم افزار VLC Player استفاده کنید.

پخش صوت دلخواه همزمان با باز شدن وبلاگ

دریافت ویدیو

پس از دریافت ویدیو، جهت پخش روی سیستم می توانید از نرم افزار VLC Player استفاده کنید.

 
نوروز 98