کلید واژه: "چگونه در لیست وبلاگهای فعال قرار بگیرم؟"

معیار وبلاگ های فعال در صفحه اول چیست؟

بی گمان همه کاربران با بخش وبلاگ های فعال در صفحه اصلی آشنا هستند و ممکن است در این خصوص سوالی در ذهن شما باشد که : معیار انتخاب وبلاگ های فعال چیست؟ اگرچه برای انتخاب وبلاگ های فعال نمی توان  معیار دقیقی ارائه کرد و کیفیت و محتوای مطالب حرف اول را در… بیشتر »