موضوع: "پوستر و اینفوگرافیک"

اثرات فضای مجازی برسبک زندگی

اینفوگرافی صداقت رسانه ای

شیوه های سرقت در فضای مجازی+ اینفوگرافی

گرافیک های موضوعی فضای مجازی

اینفوگرافیک "اخلاق انتشار محتوا در شبکه های اجتماعی"

 

جهت مشاهده در ابعاد اصلی، روی تصویر کلیک کنید

اخلاق انتشار محتوا در شبکه های اجتماعی

اینفوگرافیک "امنیت کودکان در شبکه های اجتماعی"

1 2 3 5
 
ایده های درآمد زا